2 клас

КОНСУЛТАЦИИ С ПЛАМЕН РУМПАЛОВ

НА ТЕЛЕФОН 0898 28 11 63

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ КУРСИСТИ: В ОФИСА В ГАБРОВО
 
САМО НА 21 СЕПТЕМВРИ, ОТ 12 ЧАСА 

 

Уважаеми родители,

Когато Вашето дете е вече във 2 клас, то неминуемо се изправя пред предизвикателството на началния етап в своето образование. Тук са заложени основите на неговите математически умения и познания, които са базови за следващите години; както и на езиковите знания, трансформирани в умение да говори и пише правилно, да започне да разсъждава и аргументирано да доказва своите позиции и преди всичко – самостоятелно да започне да учи, чете, решава задачи. Всяко начало е трудно, защото ученикът се сблъсква с по-високи прагове от изисквания, които без стрес да съумее да преодолява.

Ние знаем, че игрите са по-привлекателни от прочита на даден литературен текст или решаване на задачи от сборника по математика. Както и че компютърът е по-примамващ от учебниците. Но пък в тях са скрити знания и опит, чието откривателство и познание трябва да направиш сам.

Учебното разпределение на материала в училище в последните години не е направено по най-подходящия начин. Във 2 клас липсват достатъчно часове за упражнение и затвърждаване на знанията. В повечето случаи за един час се предава нов урок, показват се няколко примера, задава се кратка домашна работа, която в повечето случаи не се проверява или обсъжда и другия път се продължава нататък с нов материал. А учениците във 2 клас са все още деца и са неподготвени за такова бързо темпо на учене и повечето започват да изпитват стрес и дори отвращение от даден предмет.

Нашият екип има изградена много добра методическа система за правилното обучение на малките деца, за тяхното увлекателно привличане в дебрите на сериозните науки, за логическото развиване на мисленето и разбирането, за откриване и насърчаване на талантите у децата, за творчески подходи и игри. Разполагаме с добра база и технически помощни средства, с които да подпомагаме процеса на учене.

Предлаганите курсове са изцяло съобразени с учебните програми и с държавните образователни изисквания по различните предмети. Те имат за цел не само да подпомогнат усвояването на съответните знания, но и да ги систематизира и да ги развива в творчески умения чрез различни устни и писмени форми, прилагани в тази посока – домашни работи, тестове, игри, развиващи въображението на ученика и даващи свобода на неговата творческа индивидуалност. При нас ученикът ще се почувства личност, която трябва и може да успява в нелеката борба за намиране на истинското си място в лабиринта на живота. Специално внимание ще отделим на логическите задачи и такива теми, които са извън учебното съдържание, но се изискват като знания по всички състезания и олимпиади.

С посещаването на подготвителните курсове още от сега, на учениците ще им бъде много по-лесно явяването на изпити, състезания, олимпиади и различни видове конкурси. Всички наши курсисти биват приемани на първо класиране в ПМГ за прием в пети клас.

Защо да предпочетете обучение при ПЛАМЕН РУМПАЛОВ?

  • Доказана резултатност – всички наши курсисти и ученици успяват на 100%.
  • Доказан професионализъм – обучението е лично от Пламен Румпалов.
  • Гарантиран оригинален индивидуален подход към всеки един курсист.
  • Най-изгодните цени в целия регион. Възможност за разсрочено плащане.
  • Големи отстъпки и различни подаръци. Прекрасна атмосфера и комфорт.
  • Тук са разработени и успешно прилагани уникални техники за поддържане на устойчиво внимание по време на час. Занятията протичат като „мозъчна атака”.
  • Учи се много. Тук всъщност ще ви научим как да учите.
  • Пламен Румпалов е най-добрия тренажор за формиране на умения за преборване на трудностите и каляване волята за победа.
  • Тук ще помогнем на всеки да преодолее характерната за възрастта разконцентрираност, мързел, неспособност да се поддържа устойчиво внимание и ще научим желаещите как да мислят логично, бързо и хитро.

Ето и нашите предложения.

МАТЕМАТИКА

Провежда се от октомври до май. През октомвривсяка седмица, по 2 или 3 учебни часа, в допълнително определени дни и часове, а от ноември до май – през една седмица, отново по същото време.

Преподавател: Пламен Румпалов

Занятията се провеждат в учебните зали на образователния център или при извънредни обстоятелства по Интернет.

Цена и начини на плащане: 25 лева/час, платими в края на всяко едно занятие или еднократно в началото на всеки месец.

От октомври до декември се преподават специфични знания, които са нужни за преодоляване на състезателните задачи по математика от различните видове конкурси и олимпиади. Тези раздели са основно от логически похвати, които един второкласник трябва да познава, ако иска да се развива в областта на математиката. Например – хитрости и начини за броене, логически квадрати, задачи за числа и страници от книги, задачи, които се решават отзад напред, за преминаване на мостове и тунели, за цени и тежина, за време и движение, за конструиране и моделиране и много други. След това тези натрупани знания се упражняват в различни теми и тестове за всички състезания по математика, които се провеждат през цялата учебна година и които носят точки при кандидатстване в математическите гимназии. Материалът, който ще се изучава в училище, също ще бъде научен предварително и през втория учебен срок нито един курсист няма да има проблеми в училище. Ще се решават много варианти за националното външно оценяване и за приемния изпит в ПМГ.

Курсът е насочен за онези герои, които имат интерес към математиката и които ще получат допълнителни знания и разширяване на мирогледа си. Но на този курс могат да бъдат записани и онези деца, които определено имат трудности в усвояването на знанията в училище и поради това искат да получат солидна базисна подготовка и да им се засили желанието за работа по математика, както и да се подобри логическото им мислене.

Родителите ще получават точна и адекватна оценка за възможностите и работата на своите деца по време на цялото обучение.