5 клас

КОНСУЛТАЦИИ С ПЛАМЕН РУМПАЛОВ

НА ТЕЛЕФОН 0898 28 11 63

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ КУРСИСТИ:
 
В ОФИСА В ГАБРОВО
 
САМО НА 21 СЕПТЕМВРИ, ОТ 12 ЧАСА 

 

ЗА СПРАВКИ: ТЕЛЕФОН 0898 28 11 63

 

Уважаеми родители,

Когато Вашето дете е вече в 5 клас, то неминуемо се изправя пред предизвикателството на прогимназиалния етап в своето образование. Тук са заложени основите на неговите математически умения и познания, които са базови за следващите години; както и на езиковите знания, трансформирани в умение да говори, разсъждава и пише правилно, аргументирано и преди всичко – самостоятелно.

Всяко начало е трудно, защото ученикът се сблъсква с по-високи прагове от изисквания, които без стрес да съумее да преодолява.

Ние знаем, че игрите са по-привлекателни от прочита на даден литературен текст или решаване на задачи от сборника по математика. Както и че компютърът е по-примамващ от учебниците. Но пък в тях са скрити знания и опит, чието откривателство и познание трябва да направиш сам.

Учебното разпределение на материала в училище в последните години не е направено по най-подходящия начин. В 5 клас липсват достатъчно часове за упражнение и затвърждаване на знанията. В повечето случаи за един час се предава нов урок, показват се няколко примера, задава се кратка домашна работа, която в повечето случаи не се проверява или обсъжда и другия път се продължава нататък с нов материал. А учениците в 5 клас са все още деца и са неподготвени за такова бързо темпо на учене и повечето започват да изпитват стрес и дори отвращение от даден предмет. Не на последно място проблем се оказва и психическото натоварване на децата с новите изисквания и маниери на работа на многото нови преподаватели по различните предмети.

В 5 клас ученикът прави първи опити да тълкува художествения текст, да разбира същността на литературните герои не само като емоционално отношение, а като цялостно и определено присъствие в творбата. Писането също е проблемно за почти всички ученици. Всепризната е констатацията, че неумението за изграждане на граматически, езиков (според българската книжовна норма) и логически свързан текст има свои първопричини, част от които се крият в пропуски от прогимназиалния етап на обучение – в неовладяната на време технология на изграждането му, за което се изисква последователност и постоянство.

Също така през тази година ученикът ще има много важната задача да се запознае с десетичните и обикновени дроби, с които ще работи цял живот, ще се сблъска с основните геометрични фигури в пространството, които ги има навсякъде около нас в ежедневието, ще трябва да борави с пропорции и проценти, да научи и проумее различни математически формули и правила – все неща, които могат да създадат обърканост и дори отвращение от науката математика, ако не се разбере навреме смисълът и правилата на работа..

Предлаганите курсове са изцяло съобразени с учебните програми и с държавните образователни изисквания по различните предмети. Те имат за цел не само да подпомогнат усвояването на съответните знания, но и да ги систематизира и да ги развива в творчески умения чрез различни устни и писмени форми, прилагани в тази посока – домашни работи, тестове, игри, развиващи въображението на ученика и даващи свобода на неговата творческа индивидуалност. При нас ученикът ще се почувства личност, която трябва и може да успява в нелеката борба за намиране на истинското си място в лабиринта на живота.

С посещаването на подготвителните курсове още от 5 клас, на учениците ще им бъде много по-лесно явяването на изпити след 7 клас за кандидатстване в специализираните и профилирани гимназии, както и при явяването на различните олимпиади и състезания.

Защо да предпочетете обучение при ПЛАМЕН РУМПАЛОВ?

  • Доказана резултатност – всички наши курсисти и ученици успяват на 100%.
  • Доказан професионализъм – обучението е лично от Пламен Румпалов.
  • Гарантиран оригинален индивидуален подход към всеки един курсист.
  • Най-изгодните цени в целия регион. Възможност за разсрочено плащане.
  • Големи отстъпки и различни подаръци. Прекрасна атмосфера и комфорт.
  • Тук са разработени и успешно прилагани уникални техники за поддържане на устойчиво внимание по време на час. Занятията протичат като „мозъчна атака”.
  • Учи се много. Тук всъщност ще ви научим как да учите.
  • Пламен Румпалов е най-добрия тренажор за формиране на умения за преборване на трудностите и каляване волята за победа.
  • Тук ще помогнем на всеки да преодолее характерната за възрастта разконцентрираност, мързел, неспособност да се поддържа устойчиво внимание и ще научим желаещите как да мислят логично, бързо и хитро.

Ето и нашите предложения.

МАТЕМАТИКА

Провежда се от септември до май по 3 учебни часа седмично, в допълнително определен ден, най-често в някой от почивните дни.  Преподавател: Пламен Румпалов

Занятията се провеждат в учебните зали на образователния център или при извънредни обстоятелства по Интернет.

Курсът е насочен за онези герои, които имат интерес към математиката и които ще получат допълнителни знания и разширяване на мирогледа си. Но на този курс могат да бъдат записани и онези деца, които определено имат трудности в усвояването на знанията в училище и поради това искат да получат солидна базисна подготовка и да им се засили желанието за работа по математика, както и да се подобри логическото им мислене. Родителите ще получават точна и адекватна оценка за възможностите и работата на своите деца по време на цялото обучение.

Курсът е разделен условно на два модула.

ПЪРВИ МОДУЛ - от септември до декември, когато ще се проведат 12 занятия по 3 часа или общо 36 часа. В курса по математика ще се направи основен преговор на знанията, придобити до 5 клас. А след това ще се започне изграждането на новите умения и познания, съобразно изискванията на учебната програма. Ще се работи по утвърдената методическата програма на Пламен Румпалов. Ще се решават много тестове, логически и практически задачи, ще се включат различни математически игри за лесно запомняне и разбиране на материала. Без стрес и напълно неусетно учениците ще могат да разберат и запомнят всички нужни формули и правила, които ще се налага да знаят до 12 клас. Ще се следва учебната програма, но винаги ще се стараем да сме с няколко теми напред, за да може всеки да се представи добре в училище. Цената е 750 лева, платима на две вноски по 450+300 лева.

ВТОРИ МОДУЛ - от януари до май, когато ще се проведат 12 занятия по 3 часа или общо 36 часа. През този период ще продължи усвояването на нов материал и допълнителни хитрости и тънкости, но и  тези натрупани знания ще се упражняват в различни теми и тестове. Материалът, който ще се изучава в училище, също ще бъде научен предварително и през втория учебен срок нито един курсист няма да има проблеми в училище. Ще се решават и много варианти за националното външно оценяване след 7 клас. Цената е 750 лева, платима на две вноски по 450+300 лева.