6 клас София

Уважаеми родители,

Още от миналата година Вашето дете неминуемо се изправи пред предизвикателството на прогимназиалния етап в своето образование. Вече видяхте, че бяха заложени основите на неговите математически умения и познания, които са базови за следващите години; както и на езиковите знания, трансформирани в умение да говори, разсъждава и пише правилно, аргументирано и преди всичко – самостоятелно. Освен това детето се сблъска и с по-високи прагове от изисквания, проблем се оказва и психическото натоварване на децата и маниерите на работа на многото нови преподаватели по предмети, Ние добре знаем, че игрите са по-привлекателни от прочита на даден литературен текст или решаване на задачи от сборника по математика. Както и че компютърът е по-примамващ от учебниците. Но пък в тях са скрити знания и опит, чието откривателство и познание трябва да направиш сам.

Учебното разпределение на материала в училище в последните години не е направено по най-подходящия начин. В 6 клас също ще липсват достатъчно часове за упражнение и затвърждаване на знанията. В повечето случаи за един час се предава нов урок, показват се няколко примера, задава се кратка домашна работа, която в повечето случаи не се проверява или обсъжда и другия път се продължава нататък с нов материал. А учениците в 6 клас са все още деца и са неподготвени за такова бързо темпо на учене и повечето започват да изпитват стрес и дори отвращение от даден предмет.

В 6 клас ученикът ще продължава да прави опити да тълкува художествения текст, да разбира същността на литературните герои не само като емоционално отношение, а като цялостно и определено присъствие в творбата. Писането също е проблемно за почти всички ученици. Всепризната е констатацията, че неумението за изграждане на граматически, езиков (според българската книжовна норма) и логически свързан текст има свои първопричини, част от които се крият в пропуски от прогимназиалния етап на обучение – в неовладяната на време технология на изграждането му, за което се изисква последователност и постоянство. Шестокласниците ще трябва освен всичко това да се подготвят да разсъждават върху отделни страни или състояния на човека, да правят самостоятелен опит в тълкуването на поведението на един или друг герой от дадено произведение.

Също така през тази година ученикът ще има много важната задача да се запознае с рационалните числа и всички действия с тях, да усвои тънкостите на степенуването, с които ще работи цял живот, ще продължи да се сблъска с основните геометрични фигури в пространството и равнината, които ги има навсякъде около нас в ежедневието – всички ръбести и валчести тела, окръжност, кръг и частите от тях; ще трябва да борави с пропорции и проценти, да научи и проумее различни математически формули и правила; да усвои целите изрази и разкриванията на различни видове скоби, да съставя модели и да решава различни текстови и практически задачи – все неща, които могат да създадат обърканост и дори отвращение от науката математика, ако не се разбере навреме смисълът и правилата на работа..

Предлаганите курсове са изцяло съобразени с учебните програми и с държавните образователни изисквания по различните предмети. Те имат за цел не само да подпомогнат усвояването на съответните знания, но и да ги систематизира и да ги развива в творчески умения чрез различни устни и писмени форми, прилагани в тази посока – домашни работи, тестове, игри, развиващи въображението на ученика и даващи свобода на неговата творческа индивидуалност. При нас ученикът ще се почувства личност, която трябва и може да успява в нелеката борба за намиране на истинското си място в лабиринта на живота.

С посещаването на подготвителните курсове още от 6 клас, на учениците ще им бъде много по-лесно явяването на изпити след 7 клас за кандидатстване в специализираните и профилирани гимназии, както и при явяването на различните олимпиади и състезания.

Защо да предпочетете обучение

при ПЛАМЕН РУМПАЛОВ?

  • Доказана резултатност – всички наши курсисти и ученици успяват на 100%.
  • Доказан професионализъм – обучението е лично от Пламен Румпалов.
  • Гарантиран оригинален индивидуален подход към всеки един курсист.
  • Най-изгодните цени в целия регион. Възможност за разсрочено плащане.
  • Големи отстъпки и различни подаръци. Прекрасна атмосфера и комфорт.
  • Тук са разработени и успешно прилагани уникални техники за поддържане на устойчиво внимание по време на час. Занятията протичат като „мозъчна атака”.
  • Учи се много. Тук всъщност ще ви научим как да учите.
  • Пламен Румпалов е най-добрия тренажор за формиране на умения за преборване на трудностите и каляване волята за победа.
  • Тук ще помогнем на всеки да преодолее характерната за възрастта разконцентрираност, мързел, неспособност да се поддържа устойчиво внимание и ще научим желаещите как да мислят логично, бързо и хитро.

 

МАТЕМАТИКА

Преподавател: Пламен Румпалов

ИНТЕНЗИВНИ

ИНДИВИДУАЛНИ

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ЗА ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА В УЧИЛИЩЕ И УСПЕШНО УСВОЯВАНЕ И РАЗБИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАДГРАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛА С ЦЕЛ БЪДЕЩО КАНДИДАТСТВАНЕ И ЯВЯВАНЕ НА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА В 7 КЛАС

Как се осъществява? 

Това са индивидуални уроци в самостоятелна форма или групова работа с до трима курсисти. 

 

Цена за занятие от 90 минути (два учебни часа):

индивидуално с един курсист - 90  ЛЕВА;

група от двама курсисти - по 50 лева на курсист;

група от трима курсисти - по 35 лева на курсист.

 

Отговорностите и предизвикателствата към всеки ученик се увеличават с напредването на възрастта. Освен срещата с нови преподаватели и техните изисквания, се променя качеството, сериозността, обема и съдържанието на изучаваното по математика в училище. Освен това повечето от учениците вече имат нагласата с какво искат да се занимават по-задълбочено, започват да обмислят начините за кандидатстване в различни университети, желаят да надградят подготовката си по даден предмет. Други ученици, които по някаква причина имат проблеми с усвояването на даден предмет, желаят да получат допълнителна подготовка с цел получаване на по-добри оценки на балообразуващите предмети. В нашия център се предлагат различни по форма и съдържание индивидуални частни уроци по математика, удовлетворяващи изискванията на всички родители и ученици.

В занятията по математика ще се направи основен преговор на знанията, придобити до съответния клас. А след това ще се започне изграждането на новите умения и познания, съобразно изискванията на учебната програма и идеята, която се преследва с тези уроци. Ще се работи по утвърдената методическата програма на Пламен Румпалов. Ще се решават много тестове, логически и практически задачи, ще се включат различни математически игри за лесно запомняне и разбиране на материала. Без стрес и напълно неусетно учениците ще могат да разберат и запомнят всички нужни формули и правила, които ще се налага да знаят до 12 клас. Работи се интензивно преди всички контролни и класни работи с цел максимално добро представяне в учебния процес.